Na czym opiera się praktyka gospodarcza

Praktyka gospodarcza potwierdza że podstawową przyczyna kryzysów jest powstawanie barier zbytu będących głównie funkcja sprzeczności między płacami a zyskami. Przeciwdziałanie kryzysom posunięcia interwencjonizmu państwowego w tym zakresie kierowane są właśnie przede wszystkim na korygowanie podziału produktu społecznego. Są to działania zmierzające do powiększenia dochodów szerokich rzesz społeczeństwa zwłaszcza za pomocą inwestycji państwowych robót publicznych iContinue reading Na czym opiera się praktyka gospodarcza