Na czym opiera się praktyka gospodarcza

Praktyka gospodarcza potwierdza że podstawową przyczyna kryzysów jest powstawanie barier zbytu będących głównie funkcja sprzeczności między płacami a zyskami. Przeciwdziałanie kryzysom posunięcia interwencjonizmu państwowego w tym zakresie kierowane są właśnie przede wszystkim na korygowanie podziału produktu społecznego. Są to działania zmierzające do powiększenia dochodów szerokich rzesz społeczeństwa zwłaszcza za pomocą inwestycji państwowych robót publicznych i […]