Na czym opiera się praktyka gospodarcza


Praktyka gospodarcza potwierdza że podstawową przyczyna kryzysów jest powstawanie barier zbytu będących głównie funkcja sprzeczności między płacami a zyskami. Przeciwdziałanie kryzysom posunięcia interwencjonizmu państwowego w tym zakresie kierowane są właśnie przede wszystkim na korygowanie podziału produktu społecznego. Są to działania zmierzające do powiększenia dochodów szerokich rzesz społeczeństwa zwłaszcza za pomocą inwestycji państwowych robót publicznych i tak dalej bądź antycypacyjnego powiększania tych dochodów za pomocą udzielania pożyczek na przykład kredytów na budownictwo mieszkaniowe. Także działania podejmowane przez przedsiębiorców mają istotny wpływ na ich sytuację jak i możliwości pozostałych pracowników którzy są odpowiedzialni za pewne zadania. Zapewne dużą pomoc stanowi dla nich obsługa prawna przedsiębiorców. Warto aby z niej korzystali gdy mają zamiar wdrażać pewne inwestycje. Są to także działania zmierzające do pobudzenia inwestycji prywatnych które zwiększyłyby zatrudnienie zarówno w sferze inwestycji jak i w gałęziach produkujących dobra inwestycyjne zwiększyłyby więc dochody ludności. Ten sam efekt przynoszą zakupy państwowe. Te działania prowadzące do korektur podziału do wzrostu siły nabywczej ludności są w określonych granicach skuteczne. Leczą jednak skutki a nie przyczyny kryzysów. Nie mogą ich wyeliminować gdyż przyczyny te są nieuleczalne. Ale zapoznanie się z pewnym ryzykiem jest cenne dla inwestorów a to wszystko zapewnia już obsługa prawna przedsiębiorców. Nie powinniśmy uważać że posiadamy obeznanie w danej tematyce prawnej jeśli tak naprawdę nigdy nie mieliśmy z niej do czynienia. Także nie uważajmy że na wszelkie pytania prawne uzyskamy poprawą odpowiedź w sieci. Powinniśmy być profesjonalistami w takich działaniach co umożliwi nam jedynie obsługa prawna przedsiębiorców. Za jej pomocą dowiadujemy się także na jaki rodzaj prowadzenia działalności gospodarczej powinniśmy się zdecydować. W ten sposób nasze wyniki będą o wiele ciekawsze.
Radca Prawny Poznań